Vaša logistika rezervnih delova

POLITIKA PRIVATNOSTI

Poštujemo Vašu privatnost i u skladu sa tim sve Vaše lične podatke koje ostavite na sajtu Aswo shop koristimo isključivo u svrhu pružanja usluge.

Sajt Aswo shop će od Vas zahtevati samo one podatke i informacije neophodne za kvalitetno pružanje usluga i koristiće ih isključivo u svrhu realizacije istih. Svi podaci o korisniku naših usluga, dobijeni popunjavanjem internet narudžbenice na sajtu Aswo shop smatraju se poverljivim i ne mogu se ustupati drugim licima.

Vaše podatke koristimo isključivo kako bismo komunicirali s Vama i pružili Vam uslugu.

Aswo shop se obavezuje da Vaše lične podatke neće davati, iznajmljivati ili prodavati trećim licima i/ili osobama.